Prezes
dr Joanna Niemiec

Sekretarz
dr Agnieszka Adamczyk

Zaklad Radiobiologii Klinicznej
Centrum Onkologii, Oddzial Kraków
ul Garncarska 11, 31-115 Kraków

e-mail: ptbr.odzial.krakowski@gmail.com