Składki członkowskie PTBR

Roczna składka członkowska PTBR wynosi 30 PLN.
Składkę można wpłacić na konto PTBR:

Bank Millenium
65 1160 2202 0000 0000 6528 2283
z dopiskiem "składka"

Numer REGON, NIP i KRS Towarzystwa:
REGON: 011098766,  NIP: 521-32-46-377, KRS: 0000098530