Zarząd Oddziału Krakowskiego

Prezes
dr Joanna Niemiec

Wiceprezes
mgr Damian Kabat

Sekretarz
dr Agnieszka Adamczyk

Członkowie Zarządu:
Komisja Rewizyjna: