Kariera

Rekrutacja

W związku z szerokim zakresem działalności NIO-PIB oddz. w Krakowie poszukujemy osób różnych specjalizacji, zarówno personelu medycznego jak i pracowników administracyjnych i wsparcia operacyjnego.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w NIO-PIB oddz. w Krakowie prosimy o zapoznanie się z zakładką Oferty pracy

Jeśli spełniasz wymagania określone w ogłoszeniu, wyślij swoje CV na adres:

rekrutacja@onkologia.krakow.pl

Jak przebiega rekrutacja?

I etap

Publikujemy ogłoszenie na stronie www NIO lub/i  zewnętrznych portalach rekrutacyjnych.

II etap

Po analizie nadesłanych dokumentów kontaktujemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie. Kandydatów, którzy przechodzą pozytywnie ten etap  zapraszamy na spotkanie.

III etap

Spotkanie z kandydatem. Prowadzi je osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji wraz z przełożonym jednostki organizacyjnej, do której poszukujemy pracownika. Rozmowa ma na celu głównie weryfikację kompetencji i motywacji.

IV etap

Po podjęciu decyzji wybrany kandydat otrzymuje informację z ofertą pracy. Pozostali kandydaci, którzy brali udział w spotkaniach, otrzymują wiadomość z podziękowaniem oraz informacją o zakończeniu procesu rekrutacji.

Staże

Aktualnie brak dostępnych informacji.


iso lifescience