"Motyle w klinice – program wsparcia pacjentek onkologicznych i ich opiekunów w szpitalu i w domu"

W ramach współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl oraz COOK wraz z początkiem września rozpoczął się projekt „Motyle w klinice". Jest to cykl spotkań realizujący program wsparcia dla pacjentek onkologicznych i ich opiekunów w szpitalu i w domu oparty na fundamentach wiedzy specjalistów z różnych dziedzin oraz kompleksowo łączący wsparcie psychologiczne z pracą nad ciałem. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji.

Ze strony Centrum Onkologii projekt koordynuje Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Blecharz.
iso lifescience