Centrum Onkologii w Krakowie realizuje procedurę radioterapii protonowej na podstawie kontraktu z NFZ.

Radioterapia protonowa jest stosowana u każdego pacjenta, który spełnia kryteria kwalifikacji do radioterapii protonowej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku (Dz. U. 2016, poz. 855).

Centrum Onkologii w Krakowie realizuje radioterapię (w tym radioterapie protonową) z przestrzeganiem zasad (zdefiniowanych we właściwych aktach prawnych) określających zarówno pracę lekarzy, bezpieczne wykorzystanie promieniowania jonizującego w leczeniu chorych na nowotwory, jak i z poszanowaniem praw pacjenta (szczególnie z uwzględnieniem jego dobra w odniesieniu do wyboru właściwej metody leczenia) oraz z właściwym wykorzystaniem publicznych środków, z których finansowane jest w Polsce leczenie (w tym radioterapia protonowa).

Dyrektor Oddziału oraz Zespół specjalistów Centrum Onkologii w Krakowie realizujących procedurę radioterapii protonowej.


iso lifescience