30 września 2016 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy
Centrum Onkologii Oddział w Krakowie
i Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, dzięki któremu możliwa będzie realizacja
procedury radioterapii protonowej u chorych na nowotwory
zlokalizowane poza narządem wzroku.


Więcej informacji na stronie www.terapiaprotonowa.pl


iso lifescience