W Centrum Onkologii w Krakowie jest realizowany Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program skierowany jest do zdrowych kobiet w wieku 50-69 lat.
Do badania kobieta winna zgłosić się z dowodem osobistym z nr PESEL.
Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Należy zaznaczyć, że programem nie są objęte kobiety, u których wcześniej rozpoznano raka piersi.
Pełna informacja dotycząca programu znajduje się na stronie wok.su.krakow.pl


iso lifescience