Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie posiada status szpitala certyfikowanego, rekomendowanego przez Bureau Veritas Certification.
Instytut Onkologii w Krakowie w czerwcu 2014 r. otrzymał certyfikat potwierdzający, że Zintegrowany System Zarzadzania został uznany jako zgodny z wymaganiami norm PN-ISO 9001:2009, PN-ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004
w zakresie:
DIAGNOSTYKA, CAŁODOBOWE, DZIENNE I AMULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ORAZ PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W ZAKRESIE ONKOLOGII


iso lifescience