Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11 w Krakowie uprzejmie informuje, że Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii świadczy odpłatne usługi medyczne w zakresie dezynfekcji i sterylizacji parowej oraz plazmowej narzędzi i materiałów opatrunkowych dla NZOZ-ów oraz gabinetów prywatnych.

Usługi te są wykonywane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.30 do 18.30. Oferta dotyczy wyłącznie narzędzi wielorazowego użytku, które są przyjmowane po wstępnej dezynfekcji przeprowadzonej przez użytkownika. Organizacja i koszt transportu powinna być zapewniona przez stronę zlecającą usługę.

Jednostki zainteresowane zlecaniem powyższych usług prosimy o kontakt z Kierownikiem Centralnej Sterylizatorni Danutą Faber tel. 12 63 48 459 lub z Działem Organizacji i Marketingu tel. 12 63 48 447.

Zapraszamy do współpracy.


iso lifescience