Otwarcie nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego

W lutym b.r. w krakowskim Centrum Onkologii zainstalowano nowoczesny aparat do obrazowania rezonansem magnetycznym.Urządzenie, którym od niedawna dysponuje Centrum, należy do najnowocześniejszych na świecie - ten model został wyposażony w technologię Tim (Total imaging matrix), dzięki której możliwe stało się przebadanie całego ciała pacjenta w bardzo krótkim czasie, bez potrzeby zmiany jego pozycji, bez zmiany cewek i bez konieczności ręcznego przesuwania stołu. Uzyskane obrazy są bardzo dobrej jakości i umożliwiają identyfikację drobnych szczegółów anatomicznych - ma to zasadnicze znaczenie przy rozpoznawaniu nowotworów złośliwych i właściwym planowaniu leczenia.

Aparat, który od kilku dni działa w Centrum Onkologii, jest także niezwykle użyteczny do diagnozowania przerzutów nowotworów złośliwych, oceny naciekania przez nowotwór elementów układu nerwowego i naczyniowego, poszukiwania ognisk nawrotu choroby oraz bardzo dokładnej oceny piersi u kobiet, u których tradycyjne metody obrazowania są niewystarczające.

Fotografie - K.Kisielewicz

W poniedziałek, 28 lutego o godz. 12.30 w Centrum Onkologii przy ulicy Garncarskiej 11 w Krakowie, odbyła się krótka uroczystość otwarcia nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego. W Dzienniku Polskim ukazała się notatka prasowa na ten temat, a w wieczornej Kronice w TVP Kraków wyemitowano krótki reportaż Ponadto wiadomość ukazała się wiadomość w Kurierze MP, docierającym do 65 tys. lekarzy i instytucji medycznych w kraju. 

iso lifescience