Czas Wolny

Wolny czas pozostały po przeprowadzonych zabiegach leczniczych pacjenci mogą wykorzystywać dowolnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i upodobaniami. W każdej klinice znajdują się „kąciki” dziennego pobytu chorych, gdzie można wspólnie porozmawiać, przeczytać prasę lub książkę, pograć w szachy, czy obejrzeć program telewizyjny. W kawiarence usytuowanej na niskim parterze budynku Przychodni (na lewo od wejścia od ul. Garncarskiej 13) można kupić prasę, drobiazgi kosmetyczne, a także wypić kawę, herbatę, napoje chłodzące. Kawiarenka otwarta jest w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

Wyjście z kliniki do kawiarni na parterze należy każdorazowo zgłosić pielęgniarce.


iso lifescience