Kultura Życia Codziennego

Przebywając w szpitalu wraz z innymi chorymi musimy pamiętać, że wrażliwość ludzka jest tutaj wzmożona. Potrzeba życzliwości, pogodnego uśmiechu, dobrego słowa, jest większa niż poza szpitalem. Okazujmy troskę ciężej chorym, pomagajmy im w codziennych drobnych, a dla nich trudnych czynnościach, jak: podanie wody, poprawienie poduszki itp. Nie skąpmy im życzliwych słów, podtrzymujących samopoczucie. Unikanie głośnych rozmów, ciche zamykanie drzwi, słuchanie ściszonego radia jest również wyrazem troski o spokój chorych. Okazywanie życzliwości, zrozumienia i uprzejmości pomoże innym, a także nam samym łatwiej znosić chorobę i szybciej wrócić do zdrowia. Dla chorych palących papierosy pobyt w Centrum Onkologii stwarza okazję do porzucenia szkodliwego nałogu. Radzimy podjąć taką próbę.

Przypominamy, że na terenie Centrum Onkologii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy to także dziedzińców Centrum)! Przypominamy także, że w wielu miejscach publicznych na terenie Krakowa nie wolno palić!


iso lifescience