Odwiedziny

Pacjentów można odwiedzać codziennie, najlepiej w wyznaczonych godzinach. Prosimy pamiętać jednak o tym, że długie odwiedziny i liczne grono odwiedzających powodują zmęczenie chorych, a także mogą być kłopotliwe dla innych chorych przebywających w salach wieloosobowych. Z tego powodu prosimy rodziny pacjentów o takie organizowanie odwiedzin, aby nie więcej niż 2 osoby przebywały równocześnie u jednego chorego.

Przypominamy o zakazie siadania na łóżkach i palenia papierosów w terenie całego Centrum Onkologii.

Rodziny mogą kontaktować się z bliskimi także telefonicznie. W każdej Klinice udostępniono telefon dla pacjentów (centrala 12 422 99 00, numery wewnętrzne podane są w spisie telefonów w poszczególnych klinikach).


iso lifescience