Posiłki

Pacjenci otrzymują trzy podstawowe posiłki w godzinach wskazanych wyżej. Odpowiednią dla każdego chorego dietę zleca lekarz.

Dodatkowe posiłki otrzymywane z domu muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i bez porozumienia z nim nie wolno spożywać żadnych posiłków.

W szafce obok łóżka można przechowywać niewielką ilość owoców i napojów, o ile lekarz nie zabronił ich spożywania. Na korytarzach klinik znajdują się lodówki do wyłącznego użytku chorych, w których należy przechowywać łatwo psujące się produkty żywnościowe.

iso lifescience