Przepisy

W razie konieczności wykonania zabiegu operacyjnego, niektórych skomplikowanych badań diagnostycznych oraz zastosowania pewnych metod leczenia, wymagane jest pisemne wyrażenie na to zgody przez chorego lub jego rodzinę (jeżeli chory nie może zrobić tego osobiście).

Informacji o stanie zdrowia chorego i przebiegu leczenia udziela lekarz prowadzący.

Kierownicy klinik udzielają informacji w godzinach przedpołudniowych.

Leczenie w Centrum Onkologii jest dla chorych ubezpieczonych całkowicie bezpłatne.


iso lifescience