Pobyt w Klinice

Pracę każdej z kliniki nadzoruje jej kierownik. Każdym pacjentem opiekuje się lekarz prowadzący, który bezpośrednio czuwa nad jego leczeniem. Pacjent powinien dokładnie poinformować lekarza o dotychczasowym przebiegu choroby
i leczenia oraz stosować się do wszystkich wskazówek i zaleceń lekarza
i pielęgniarek.

Przyjmowanie jakichkolwiek lekarstw (np. kontynuacja uprzednio zleconego leczenia internistycznego) nie może odbywać się bez wiedzy i zlecenia lekarza prowadzącego!

W czasie obchodów lekarskich pacjenci mają zapewniony codzienny kontakt z lekarzami z danej kliniki. Za pracę zespołu pielęgniarek i salowych kliniki odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa.

Lekarze i pielęgniarki zawsze chętnie wyjaśnią wątpliwości i odpowiedzą na pytania. Proszę nie wahać się zadawać im pytań !


iso lifescience