Przychodnia

Rejestracja Główna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.00

Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 07.30 do 15.00 pod numerem telefonu: 12 63 48 480, 12 63 48 481, 12 63 48 482PIERWSZA WIZYTA W PORADNI PRZYKLINICZNEJ

Termin wizyty w Poradni Przyklinicznej można ustalić:

W dniu wizyty prosimy o zgłoszenie się do Rejestracji Głównej około 30 minut przed planowaną wizytą w celu założenia dokumentacji medycznej.

Dokumenty wymagane do rejestracji:
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą).

Poradnie, do których wymagane jest skierowanie: Pacjent posiadający kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO) ma prawo do diagnostyki onkologicznej bez skierowania w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Urologii


WIZYTA KONTROLNA W PORADNI PRZYKLINICZNEJ

Pacjenci w dniu zaplanowanej wizyty kontrolnej zgłaszają się bezpośrednio pod gabinet lekarski bez konieczności potwierdzania wizyty w Rejestracji Głównej.
iso lifescience