Telefony

Centrala12 634 80 00
Przychodnia
Kierownik Przychodni12 63 48 329
Kierownik Rejestracji12 63 48 275
Rejestracja telefoniczna, terminowa:
- w godzinach od 7:30 - 15:00
12 63 48 480
Poradnia
Kliniki Chirurgii Onkologicznej I12 63 48 209
Kliniki Chirurgii Onkologicznej II12 63 48 389
Kliniki Ginekologii Onkologicznej12 63 48 379
Kliniki Onkologii Klinicznej12 63 48 339
Kliniki Radioteapii12 63 48 369
12 63 48 265
Onkologii Ogólnej12 63 48 399
Opieki Paliatywnej12 63 48 353
Urologii Onkologicznej12 63 48 550
Zakładu Radioterapii12 63 48 359
Kliniki
Klinika Onkologii Klinicznej
Pokój lekarzy12 63 48 228
Dyżurka pielęgniarek12 63 48 208
Telefon dla pacjentów12 63 48 206
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Sekretariat12 63 48 306
Dyżurka pielęgniarek12 63 48 346
Klinika Ginekologii Onkologicznej
Pokój lekarzy12 63 48 331
Dyżurka pielęgniarek12 63 48 321
Telefon dla pacjentów12 63 48 205
Klinika Radioterapii
Sekretariat12 63 48 305
Sekretariat Kliniki12 63 48 234
12 63 48 290
Pokój lekarzy12 63 48 315
12 63 48 313
12 63 48 302
12 63 48 255
Dyżurka pielęgniarek12 63 48 312
12 63 48 323
12 63 48 325
Telefon dla pacjentów12 63 48 201
12 63 48 203
12 63 48 204
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Sekretariat12 63 48 259
Zakład Radioterapii
Sekretariat12 63 48 207


iso lifescience