Telefony

Centrala12 634 80 00
Przychodnia
Kierownik Przychodni12 63 48 260
Kierownik Rejestracji12 63 48 275
Rejestracja telefoniczna, terminowa:
- w godzinach od 7:30 - 15:00
12 63 48 480
12 63 48 481
12 63 48 482
Kliniki
Klinika Onkologii Klinicznej
Sekretariat12 63 48 268
Pokój lekarzy12 63 48 228
Telefon dla pacjentów12 63 48 206
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Sekretariat12 63 48 306
Pokój lekarzy12 63 48 326
Klinika Ginekologii Onkologicznej
Sekretariat12 63 48 250
Pokój lekarzy12 63 48 331
Telefon dla pacjentów12 63 48 205
Klinika Radioterapii
Sekretariat12 63 48 305
Sekretariat Kliniki12 63 48 234
12 63 48 290
Pokoje lekarzy12 63 48 315
12 63 48 313
12 63 48 302
12 63 48 255
Telefony dla pacjentów12 63 48 203
12 63 48 204
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Sekretariat12 63 48 259
Zakład Radioterapii
Sekretariat12 63 48 207


iso lifescience