Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
Kierownik: mgr Joanna Plewniak-Kuleta
tel. 12 63 48 448
e-mail: z5kuleta@cyfronet.pl
Kadry
tel. 12 63 48 284
tel. 12 63 48 476
e-mail: z5kadry@cyfronet.pl

Płace
tel. 12 63 48 264

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: mgr Jarosław Najder
tel. 12 63 48 501
+48 506 279 721
e-mail: z5najder@cyfronet.pl

Księgowość
tel. 12 63 48 408

Kasa, Środki trwałe
tel. 12 63 48 219

Rejestracja
Kierownik: mgr Łucja Gondek
tel. 12 63 48 275
e-mail: z5gondek@cyfronet.pl

Archiwum Dokumentacji Medycznej
Kierownik: mgr inż. Krzysztof Wrona
tel. 12 63 48 270

Dział Techniczo-Aparaturowy
Kierownik: inż. Wojciech Kosiński
tel. 12 63 48 225
e-mail: z5kosins@cyfronet.pl

Dział Nauki
Kierownik: mgr Danuta Staniek
tel. 12 63 48 230
e-mail: z5stanie@cyfronet.pl

Biblioteka
tel. 12 63 48 300

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Kierownik: mgr inż. Halina Żak
tel. 12 423 15 65
tel. 12 634 82 82
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyfronet.pl


iso lifescience