Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
Kierownik: mgr Joanna Plewniak-Kuleta
tel. 12 63 48 301
e-mail: z5kuleta@cyfronet.pl
Kadry
tel. 12 63 48 284
tel. 12 63 48 476
e-mail: z5kadry@cyfronet.pl

Płace
tel. 12 63 48 264

Dział Finansowo-Księgowy
p. o. Kierownika: lic. Agata Seremak
tel. 12 63 48 501
+48 506 279 721
e-mail: z5serema@cyfronet.pl

Księgowość
tel. 12 63 48 408

Kasa, Środki trwałe
tel. 12 63 48 219

Archiwum Dokumentacji Medycznej
Kierownik: mgr inż. Krzysztof Wrona
tel. 12 63 48 270

Sekcja Gospodarki Aparaturowej
Kierownik: inż. Wojciech Kosiński
tel. 12 63 48 225
e-mail: z5kosins@cyfronet.pl

Sekcja Informatyki
Kierownik: mgr Dominik Mitka
tel. 12 63 48 538
e-mail: z5mitka@cyfronet.pl

Biblioteka
tel. 12 63 48 300

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
p. o. Kierownika: mgr Monika Tokarczyk
tel. 12 423 15 65
tel. 12 634 82 82
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyfronet.pl

Rzecznik Prasowy
dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
tel. 12 63 48 259


iso lifescience