dr med. Konrad Dziobek

Dyrektor Oddziału
dr n. med. Konrad Dziobek
tel. 12 63 48 200
e-mail: z5cook@cyfronet.pl
prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa,
p.o. Z-cy Dyrektora Oddzialu ds. Naukowych

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
tel. 12 63 48 200
e-mail: z5cook@cyfronet.pl


lic. Agata Seremak

p.o. Głównego Księgowego
lic. Agata Seremak
tel. 12 63 48 501
+48 506 279 721
e-mail: z5serema@cyfronet.pl
mgr Joanna Plewniak-Kuleta

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
mgr Joanna Plewniak-Kuleta
tel. 12 63 48 301
e-mail: z5kuleta@cyfronet.pl

mgr piel. Anna Dutkiewicz

p.o. Naczelnej Pielęgniarki
mgr piel. Anna Dutkiewicz
tel. 12 63 48 261
e-mail: z5dutkie@cyfronet.pl


Leszek Sarna

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych
Leszek Sarna
tel. 12 63 48 374
e-mail: z5sarna@cyfronet.pl
iso lifescience