Centrum Onkologii Oddział w Krakowie

dr med. Konrad Dziobek

Dyrektor Oddziału
dr med. Konrad Dziobek
tel. 12 63 48 200
e-mail: z5cook@cyfronet.plDr n. med. Zbigniew Darasz

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa
dr n. med. Zbigniew Darasz
tel. 12 63 48 260
e-mail: z5darasz@cyfronet.plProf. dr hab. Jan Kulpa

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Nauki
prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa
tel. 12 63 48 212
e-mail: z5jkulpa@cyfronet.plmgr Robert Biel

p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania i Finansów
mgr Robert Biel
tel. 12 63 48 256
e-mail: z5biel@cyfronet.pl


mgr Jarosław Najder

Główny Księgowy
mgr Jarosław Najder
tel. 12 63 48 501
+48 506 279 721
e-mail: z5najder@cyfronet.plmgr Joanna Plewniak-Kuleta

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
mgr Joanna Plewniak-Kuleta
tel. 12 63 48 448
e-mail: z5kuleta@cyfronet.pl
dr med. Małgorazata Pasek

Naczelna Pielęgniarka
dr med. Małgorzata Pasek
tel. 12 63 48 261
e-mail: z5pasek@cyfronet.pl
Leszek Sarna

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych
Leszek Sarna
tel. 12 63 48 374
e-mail: z5sarna@cyfronet.pl


iso lifescience