dr med. Konrad Dziobek

Dyrektor Oddziału
dr n. med. Konrad Dziobek
tel. 12 63 48 200
e-mail: z5cook@cyfronet.pl
prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs

p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
tel. 12 63 48 200
e-mail: z5cook@cyfronet.pl


mgr Jarosław Najder

Główny Księgowy
mgr Jarosław Najder
tel. 12 63 48 501
+48 506 279 721
e-mail: z5najder@cyfronet.pl
mgr Joanna Plewniak-Kuleta

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
mgr Joanna Plewniak-Kuleta
tel. 12 63 48 301
e-mail: z5kuleta@cyfronet.pl

dr med. Małgorazata Pasek

Naczelna Pielęgniarka
dr med. Małgorzata Pasek
tel. 12 63 48 261
e-mail: z5pasek@cyfronet.pl
Leszek Sarna

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych
Leszek Sarna
tel. 12 63 48 374
e-mail: z5sarna@cyfronet.pl
iso lifescience