Szanowni Pacjenci,

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem, pozwalającym ustalić, czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

Badania kliniczne przeprowadzane w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziału w Krakowie, prowadzone są z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.

Być może otrzymacie Państwo propozycję udziału w badaniu klinicznym. Podejmując decyzję o udziale w nim należy pamiętać, że zastosowana terapia może przynieść korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, ale nie musi. W trakcie badania i po jego zakończeniu Pacjent jest regularnie monitorowany, a jeśli lekarz prowadzący uzna, że stosowana terapia zagraża bezpieczeństwu pacjenta może wówczas podjąć decyzję o jego wyłączeniu z badania. Również sam pacjent może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu i nie musi podawać przyczyny odmowy. O swojej decyzji Pacjent powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych, odmowa nie wpłynie również na sposób traktowania przez personel medyczny.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do badania pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii, ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz innych metodach leczenia. Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami dla uczestnika badania jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu do leczenia standardowego.

Kontakt z Działem Badań Klinicznych

dr n. med. Beniamin Oskar Grabarek - p.o. Kierownik Działu Badań Klinicznych
tel. 12 63 48 352
e-mail: beniamin.grabarek@onkologia.krakow.pl

mgr inż. Katarzyna Morawek - Wiehle - specjalista
tel. 12 63 48 352
e-mail: katarzyna.morawek-wiehle@onkologia.krakow.pl

Wykaz badań klinicznych

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/#

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dla-lekarza


iso lifescience