SGA-271-2/19

Zapytanie ofertowe dostawa i instalacja komory: komora do posiewu materiałów klinicznych i wykonania czynności diagnostycznych dla identyfikacji bakterii beztlenowych


iso lifescience