ZOIR 2/2019

Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym

NazwaPublikacja od
Ogłoszenie2019-11-04
Opis przedmiotu zamówienia2019-11-04
Załącznik 1 do OPZ2019-11-04
Załączniki 2-6 do OPZ2019-11-04
Odpowiedzi na pytania2019-11-07
Rozstrzygnięcie2019-11-15

iso lifescience