ZOIR 3/2019

Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym – wykonanie instalacji wentylacji

NazwaPublikacja od
Ogłoszenie2019-10-31
Opis przedmiotu zamówienia2019-10-31
Załącznik 1 do OPZ2019-10-31
Załączniki 2-3 do OPZ2019-10-31
Unieważnienie2019-11-15

iso lifescience