198/19

Zapytanie ofertowe - dostawa wody źródlanej do picia, kubki jednorazowe wraz z urządzeniami dozującymi grzewczo-chłodzącymi łącznie z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem oraz obsługą serwisową wynikającą z codziennej lub długotrwałej eksploatacji

NazwaPublikacja od
Ogłoszenie2019-04-29
Odpowiedzi na pytania2019-04-30
Komunikat 12019-05-06
Załącznik 3 poprawiony2019-05-06
Inforamcja z otwarcia ofert2019-05-09

iso lifescience