ZP-271-2/20

Dostawa produktów do sterylizacji

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie UZP doc 51.42020-01-14 455

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 94.22020-01-14 59

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28.32020-01-14 43
Oświadczenie CE doc 20.42020-01-14 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24.42020-01-14 40
Wzór oferty na dostawy doc 24.82020-01-14 43
Wzór umowy docx 36.52020-01-14 44
Załącznik 1a do SIWZ xlsx 25.42020-01-14 55

Zmiany specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 50.22020-01-20 32

Inne dokumenty

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 60.32020-01-23 24
Sterylizacja Załącznik 1a korekta xlsx 25.32020-01-21 24
Wybór 2.20 Scan pdf 5092020-02-17 14


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń

iso lifescience