ZP-271-51/19

Dostawa produktu leczniczego Trabectedinum - lek stosowany w programie lekowym

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie UZP pdf 393.42019-08-08 147

Zmiany treści ogłoszenia

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 170.92019-08-13 26

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie pdf 958.92019-08-08 53

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany w SIWZ pdf 448.92019-08-13 32

Inne dokumenty

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 242.12019-08-20 22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1482019-08-30 45


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń

iso lifescience