ZP-271-93/18

Dostawa opatrunków

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS224-512248 pdf 235.92018-11-21 131

Zmiany treści ogłoszenia

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-180276 pdf 72.62018-11-29 38

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ po zmianie 29-11-2018 doc 134.22018-11-21 58

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
1 Wzór oferty doc 252018-11-21 53
1a Oferta część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie xls 161.82018-11-21 63
2 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77.72018-11-21 31
3 Wzór umowy pdf 551.42018-11-21 35
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 20.32018-11-21 36
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28.42018-11-21 35

Zapytania do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 70.32018-11-29 54

Inne dokumenty

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 979.42019-01-08 24
Ogłoszenie o zmianie publikacja 2018-OJS233-532353 pdf 68.62018-12-04 46
Protokol z otwarcia ofert doc 21.42018-12-07 29
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu cz. 2 i 5 doc 62.12018-12-20 28


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń 
iso lifescience