ZP-271-76/18

Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: obłożenia operacyjne i klej tkankowy

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS183-413526 pdf 194.62018-09-22 122

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ pdf 1196.72018-09-22 25

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
1 i 1a Oferta część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia xls 113.72018-09-22 55
1 Wzór oferty doc 24.82018-09-22 14
2 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78.32018-09-22 13
3 Wzór umowy pdf 550.22018-09-22 16
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 182018-09-22 14
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26.22018-09-22 15


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń 
iso lifescience