ZP-271-37/17

Artykuły gospodarcze: środki czystości osobistej, środki utrzymania czystości w pomieszczeniach, papier toaletowy, ręczniki.

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie nr 512823 pdf 501.62017-05-19 554

Zmiany treści ogłoszenia

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie nr 88723 o zmianie ogłoszenia pdf 277.72017-05-26 309

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (części) po zmianie pdf 782.72017-05-19 629

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 pdf 546.12017-05-19 583
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a po zmianie (2) xls 213.52017-05-19 672
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 2 pdf 564.92017-05-19 583
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1 pdf 336.32017-05-19 594
Wzór umowy zał. nr 3 pdf 568.62017-05-19 573

Zmiany specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 59.82017-05-29 224

Zapytania do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 686.52017-05-29 259

Inne dokumenty

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 78.62017-06-21 44
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 345.32017-05-26 358
Protokol z otwarcia ofert doc 25.22017-06-01 145


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń 
iso lifescience