ZP-271-37/17

Artykuły gospodarcze: środki czystości osobistej, środki utrzymania czystości w pomieszczeniach, papier toaletowy, ręczniki.

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie nr 512823 pdf 501.62017-05-19 87

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (części) doc 102.32017-05-19 95

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 28.42017-05-19 82
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a xls 212.52017-05-19 100
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 2 doc 24.12017-05-19 79
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1 doc 26.92017-05-19 90
Wzór umowy zał. nr 3 doc 82.42017-05-19 79


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń 
iso lifescience