ZP-271-37/17

Artykuły gospodarcze: środki czystości osobistej, środki utrzymania czystości w pomieszczeniach, papier toaletowy, ręczniki.

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie nr 512823 pdf 501.62017-05-19 793

Zmiany treści ogłoszenia

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie nr 88723 o zmianie ogłoszenia pdf 277.72017-05-26 551

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (części) po zmianie pdf 782.72017-05-19 863

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 pdf 546.12017-05-19 818
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a po zmianie (2) xls 213.52017-05-19 916
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 2 pdf 564.92017-05-19 824
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1 pdf 336.32017-05-19 840
Wzór umowy zał. nr 3 pdf 568.62017-05-19 810

Zmiany specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 59.82017-05-29 470

Zapytania do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 686.52017-05-29 497

Inne dokumenty

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu części nr 6 pdf 351.32017-07-05 240
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 345.32017-05-26 601
Protokol z otwarcia ofert doc 25.22017-06-01 387


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń 
iso lifescience