ZP-271-31/17

Artykuły biurowe

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie UZP pdf 388.82017-04-07 354

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 98.22017-04-07 365

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26.22017-04-07 381
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a xlsx 28.72017-04-07 412
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 2 doc 23.12017-04-07 384
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1 doc 23.92017-04-07 381
Wzór umowy zał. nr 3 doc 31.82017-04-07 380

Inne dokumenty

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 62.72017-04-28 85
Protokol z otwarcia ofert doc 18.72017-04-20 253


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń 
iso lifescience