ZP-271-31/17

Artykuły biurowe

Ogłoszenie

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie UZP pdf 388.82017-04-07 287

Specyfikacja

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 98.22017-04-07 302

Załączniki do specyfikacji

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26.22017-04-07 303
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a xlsx 28.72017-04-07 319
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 2 doc 23.12017-04-07 296
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1 doc 23.92017-04-07 302
Wzór umowy zał. nr 3 doc 31.82017-04-07 296

Inne dokumenty

NazwaTypRozmiar [KB]Publikacja odPobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 62.72017-04-28 57
Protokol z otwarcia ofert doc 18.72017-04-20 176


Pobierz wszystkie dokumenty


Powrót do Ogłoszeń 
iso lifescience