Zapytania ofertowe

Data ZamieszczeniaTematSygnatura
2019-26-04 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej POPC ZODO 1/2019
2019-26-04 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej POWER ZODO 2/2019
2019-26-04 Zapytanie ofertowe - usunięcie nieszczelności układu agregatu wody lodowej ZOST 7/2019
2019-29-04 Zapytanie ofertowe - dostawa wody źródlanej do picia, kubki jednorazowe wraz z urządzeniami dozującymi grzewczo-chłodzącymi łącznie z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem oraz obsługą serwisową wynikającą z codziennej lub długotrwałej eksploatacji 198/19
2019-06-06 Zapytanie ofertowe - Usunięcie nieszczelności układu agregatu wody lodowej ZOST 11/2019
2019-06-06 Zapytanie ofertowe - Klimatyzatoty ścienne, dostawa urządzeń i materiałów wraz z montażem, uruchomienie, obsługa gwarancyjna ZOST 10/2019
2019-06-06 Zapytanie ofertowe - Wymiana cylindrów w nawilżaczach parowych ZOST 9/2019
2019-06-06 Zapytanie ofertowe - Montaż klimatyzatora, dostawa wraz z montażem, uruchomienie, obsługa gwarancyjna ZOST 12/2019
2019-06-13 Zapytanie ofertowe - Klimatyzator ścienny, dostawa urządzeń i materiałów wraz z montażem, uruchomienie, obsługa gwarancyjna ZOST 13/2019
2019-06-21 Zapytanie ofertowe - Klimatyzator ścienny, dostawa urządzeń i materiałów wraz z montażem, uruchomienie, obsługa gwarancyjna ZOST 14/13/2019
2019-07-01 Zapytanie ofertowe – Dostawa filmów do Mammografii 330/19
2019-07-01 Zapytanie ofertowe - Dostawa płyt DVD wraz z kopertami 378/19
2019-07-08 Zapytanie ofertowe - Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Kraków ul. Garncarska 11 i Garncarska 13 ZOST 15/2019
2019-08-01 Zapytanie ofertowe - Klimatyzator ścienny, dostawa urządzeń i materiałów wraz z montażem, uruchomienie, obsługa gwarancyjna ZOST 17/2019
2019-10-02 Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym ZOIR 1/2019
2019-10-07 Zapytanie ofertowe - dostawa obuwia profilaktycznego 200 szt. 604/19
2019-10-31 Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym – wykonanie instalacji wentylacji ZOIR 3/2019
2019-11-04 Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym ZOIR 2/2019
2019-11-14 Zapytanie ofertowe - Świadczenia zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej DO-1/19
2019-11-14 Zapytanie ofertowe usługi - Pogwarancyjny serwis analizatora immunohematologicznego IH - 500 SGA-271-1/19
2019-11-28 Zapytanie ofertowe - Świadczenia zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej DO-2/19
2019-12-03 Zapytanie ofertowe usługi - Ochrona mienia w okresie od 01.02.2020 roku do 31.01.2021 roku SAG-260-1-19
2019-12-09 Zapytanie ofertowe dostawa i instalacja komory: komora do posiewu materiałów klinicznych i wykonania czynności diagnostycznych dla identyfikacji bakterii beztlenowych SGA-271-2/19
2020-01-20 Zapytanie ofertowe usługi - Ochrona mienia w okresie od 01.03.2020 roku do 28.02.2021 roku SAG-260-1-20

iso lifescience