Zapytania ofertowe

Data ZamieszczeniaTematSygnatura
2019-26-04 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej POPC ZODO 1/2019
2019-26-04 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej POWER ZODO 2/2019
2019-29-04 Zapytanie ofertowe - dostawa wody źródlanej do picia, kubki jednorazowe wraz z urządzeniami dozującymi grzewczo-chłodzącymi łącznie z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem oraz obsługą serwisową wynikającą z codziennej lub długotrwałej eksploatacji 198/19
2019-07-01 Zapytanie ofertowe – Dostawa filmów do Mammografii 330/19
2019-07-01 Zapytanie ofertowe - Dostawa płyt DVD wraz z kopertami 378/19
2019-10-02 Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym ZOIR 1/2019
2019-10-07 Zapytanie ofertowe - dostawa obuwia profilaktycznego 200 szt. 604/19
2019-10-31 Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym – wykonanie instalacji wentylacji ZOIR 3/2019
2019-11-04 Zapytanie ofertowe - Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych wykonywanych w systemie ambulatoryjnym ZOIR 2/2019
2019-11-14 Zapytanie ofertowe - Świadczenia zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej DO-1/19
2019-11-14 Zapytanie ofertowe usługi - Pogwarancyjny serwis analizatora immunohematologicznego IH - 500 SGA-271-1/19
2019-11-28 Zapytanie ofertowe - Świadczenia zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej DO-2/19
2019-12-03 Zapytanie ofertowe usługi - Ochrona mienia w okresie od 01.02.2020 roku do 31.01.2021 roku SAG-260-1-19
2019-12-09 Zapytanie ofertowe dostawa i instalacja komory: komora do posiewu materiałów klinicznych i wykonania czynności diagnostycznych dla identyfikacji bakterii beztlenowych SGA-271-2/19
2020-01-20 Zapytanie ofertowe usługi - Ochrona mienia w okresie od 01.03.2020 roku do 28.02.2021 roku SAG-260-1-20
2020-02-10 Zamówienia na usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na okres 24 m-cy SAG-236-1-20
2020-03-06 Zapytanie o wdrożenie i integrację e-usług DO-0701-1.14.1/eUSŁUGI/2020
2020-03-06 Zapytanie o dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i technicznej DO-0701-1.14.2/eUSŁUGI/2020
2020-03-31 Zapytanie ofertowe - koperty na historie choroby , druki – karty leczenia 29/20
2020-04-02 Zapytanie ofertowe nr DO-4240-2/2020 na udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu badanie echo serca z opisem DO-4240-2/2020
2020-04-02 Zapytanie ofertowe nr DO-4240-1/2020 na świadczenia zdrowotne w zakresie: konsultacje neurologiczne DO-4240-1/2020
2020-04-20 Zapytanie Ofertowe dotyczące usługi – koperty na historie chorob, druki – karty leczenia 29/1/20
2020-04-20 Zapytanie o wdrożenie i integrację e-usług DO-0701-1.17.1/eUSŁUGI/2020
2020-04-20 Zapytanie na dostawę sprzętu komputerowego DO-0701-1.17.2/eUSŁUGI/2020
2020-04-30 Zapytanie na dostawę sprzętu komputerowego DO-0701-1.18/eUSŁUGI/2020
2020-05-12 Zapytanie na dostawę wody do picia z urządzeniami dozującymi oraz kubkami jednorazowymi 218/20
2020-05-27 Zapytanie na dostawę artykułów biurowych ZAOP 3/304 /20
2020-05-29 Zapytanie na dostawę taśmy do nakrywarki Tissue-Tek® Film Coversslipper ZAOP 4/250 /20
2020-06-17 Zapytanie na dostawę usługi serwisowej systemu medycznego Amms i Infomedica SI 1
2020-07-07 Zapytanie na Serwisowanie Tomografu Komputerowego LIGHTSPEED RT 16, Bez Lampy RTG SGA-271-1/20
2020-07-17 Zapytanie o szacowanie sprzętu komputerowego DO-0701-1.17/MSIM/2020
2020-08-06 Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii DO-4240-4/20
2020-08-07 Zapytanie ofertowe łączność stacjonarna 2020 SAG -254-1/2020
2020-08-11 Zapytanie Ofertowe dotyczące: dostawy odczynników diagnostycznych ZAOP 5/411/20
2020-08-25 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego z ramienia Inwestora dla projektu POIŚ.09.02.00-00-0016/16 DGA-271-1/20
2020-08-27 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego z ramienia Inwestora dla projektu POIŚ.09.02.00-00-0016/16 - NOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DAT-271-1/20
2020-09-02 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej oraz wykonywania sekcji zwłok DO-4240-5/20
2020-09-03 Jednorazowa dostawa zestawu źródeł promieniotwórczych GE-68 do kalibracji aparatu PET/CT - BIOGRAPH MCT - 4R SGA-271-2/20
2020-09-14 Publiczne usługi telekomunikacyjne SAG -254-2/2020

iso lifescience