ZPORR_UE

Dostosowanie apteki szpitalnej Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie do wymogów Unii Europejskiej (remont i wyposażenie) zostało częściowo sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


W wyniku realizacji przedmiotowego projektu został wprowadzony rygorystyczny proces kontroli przygotowywania    i podawania leków cytostatycznych. Rozpoczęcie funkcjonowanie w pełni profesjonalnie wyposażonej i zmodernizowanej jednostki organizacyjnej optymalizuje kwestie odpowiedzialności za jakość przygotowywanych preparatów, ekonomikę gospodarki lekiem oraz bezpieczeństwo personelu.


Projekt obejmował remont pomieszczeń (264 m2), wykonanie wentylacji nawiewnej, a także zakup wyposażenia:

Strategicznym celem realizacji niniejszego projektu była poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez wysokospecjalistyczny zakład opieki zdrowotnej, jakim jest Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W wyniku remontu i wyposażenia apteki osiągnięto następujące cele bezpośrednie :

iso lifescience