Projekty Realizowane

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pllub za pośrednictwem formularza dostępnego na:
stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.


iso lifescience