Badanie satysfakcji pacjenta

Szanowni Państwo,
bardzo prosimy o anonimowe wypełnienie kwestionariusza. Ma ono na celu zbadanie działalności Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.
Wyniki będą brane pod uwagę w dalszym planowaniu i poprawie jakości opieki w naszej placówce.


iso lifescience