Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.plOgłoszenia o zamówieniach

Roboty

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2020-06-02
2020-07-20 godz. 11:00
Dostawa preparatów do dezynfekcji ZP-271-21/20
2020-07-09
2020-07-17 godz. 11:00
Dostawa generatora technetowego ZP-271-28/20
2020-06-22
2020-07-16 godz. 11:00
Dostawa wyrobów medycznych ZP-271-20/20
2020-06-26
2020-07-06 godz. 11:00
Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych oraz dostawa odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej ZP-271-26/20

Wynikiiso lifescience