Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-02-18
2019-03-22 godz. 12:00
Dostawa produktu leczniczego: lek cytostatyczny Fulvestrant ZP-271-16/19
2019-02-18
2019-03-22 godz. 09:00
Dostawa odczynników ZP-271-12/19
2019-02-14
2019-02-22 godz. 12:00
Dostawa artykułów gospodarczych: ręczniki papierowe -rolki ZP-271-13/19
2019-02-12
2019-02-21 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych ZP-271-15/19
2019-01-30
2019-02-13 godz. 12:00
Dostawa bolusów w paście oraz wykrojów termoplastycznych do unieruchomienia pacjentów podczas radioterapii ZP-271-4/19

Usługi

Wyniki

Unieważnieniaiso lifescience