Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-06-19
2017-07-31 godz. 12:00
Dostawa leków stosowanych w programach lekowych i leczeniu standardowym ZP-271-49/17
2017-05-31
2017-07-11 godz. 12:00
Dostawa leków stosowanych w programach lekowych ZP-271-46/17
2017-05-29
2017-07-07 godz. 12:00
Zakup energii elektrycznej ZP-271-45/17
2017-06-26
2017-07-07 godz. 12:00
Dostawa generatora technetowego i innych leków ZP-271-53/17
2017-05-29
2017-07-07 godz. 12:00
Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników oraz dzierżawą dwóch wirówek laboratoryjnych. ZP-271-42/17
2017-06-23
2017-07-03 godz. 12:00
Dostawa odczynników ZP-271-52/17
2017-06-20
2017-07-03 godz. 12:00
Próżniowy system pobierania materiału do badań ZP-271-50/17
2017-06-21
2017-06-29 godz. 12:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku: pojemniki do wydzielin, dreny płuczące i inne ZP-271-51/17

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-06-27
2017-07-07 godz. 12:00
Przeglądy aparatury medycznej ZP-271-54/17

Wynikiiso lifescience