Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Konkursy Wyniki

DataTematSygnatura

Ogłoszenia o zamówieniach

Roboty

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-10-15
2018-11-27 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym leków programowych) ZP-271-85/18
2018-10-16
2018-11-26 godz. 12:00
Dostawa produktów do dezynfekcji ZP-271-81/18
2018-09-25
2018-11-06 godz. 12:00
Dostawa produktu leczniczego - lek programowy ZP-271-75/18
2018-09-21
2018-11-05 godz. 12:00
Dostawa opatrunków ZP-271-73/18
2018-09-21
2018-11-05 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych - płynów oraz żywienie dojelitowe ZP-271-74/18
2018-09-22
2018-10-31 godz. 12:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: obłożenia operacyjne i klej tkankowy ZP-271-76/18
2018-10-15
2018-10-23 godz. 12:00
Dostawa gazów medycznych ZP-271-84/18
2018-10-10
2018-10-23 godz. 12:00
Dostawa radiofarmaceutyku do limfoscyntygrafii ZP-271-83/18
2018-10-04
2018-10-16 godz. 12:00
Dzierżawa systemu do badań immunohistochemicznych wraz z akcesoriami oraz dostawą odczynników ZP-271-82/18

Usługiiso lifescience