Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-12-05
2018-12-19 godz. 12:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku ZP-271-100/18

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-12-13
2018-12-21 godz. 12:00
Nadzór autorski i opieka serwisowa nad systemem PACS Alteris ZP-271-102/18
2018-12-05
2018-12-20 godz. 12:00
Ubezpieczenie mienia Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie ZP-271-101/18

Wynikiiso lifescience