Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-04-19
2019-05-23 godz. 09:00
Dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG ZP-271-29/19
2019-03-19
2019-05-06 godz. 09:00
Dostawa produktów leczniczych ZP-271-23/19
2019-03-28
2019-05-06 godz. 09:00
Dostawa nici i szwów chirurgicznych ZP-271-26/19
2019-04-11
2019-04-24 godz. 12:00
Dostawa odczynnika do oznaczania prokalcytoniny ZP-271-30/19
2019-03-18
2019-04-24 godz. 09:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku ZP-271-20/19

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-04-05
2019-05-08 godz. 09:00
Przeglądy aparatury medycznej ZP-271-25/19


iso lifescience