Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-09-02
2019-09-11 godz. 10:00
Dostawa środków do mycia i czyszczenia pomieszczeń wraz z dzierżawą systemów dozujących ZP-271-55/19
2019-08-21
2019-09-10 godz. 10:00
Dostawa artykułów gospodarczych ZP-271-53/19
2019-08-30
2019-09-09 godz. 12:00
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP-271-57/19
2019-08-12
2019-08-21 godz. 12:00
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP-271-52/19

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-09-05
2019-09-13 godz. 12:00
Naprawa aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R wraz z wymianą detektorów ZP-271-58/19


iso lifescience