Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-07-18
2019-07-26 godz. 12:00
Dostawa akcesoriów do aparatów medycznych ZP-271-47/19
2019-07-16
2019-07-24 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych ( w tym z programów lekowych) ZP-271-49/19
2019-07-12
2019-07-23 godz. 12:00
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego ZP-271-48/19
2019-06-18
2019-07-19 godz. 09:00
Dostawa leków programowych: ozymetrytynib, paclitaxelum ZP-271-42/19
2019-06-18
2019-07-01 godz. 09:00
Dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG ZP-271-41/19

Wynikiiso lifescience