Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2020-04-04
2020-05-08 godz. 12:00
Artykuły medyczne jednorazowego użytku ZP-271-14/20
2020-03-30
2020-04-09 godz. 09:00
Dostawa leków programowych ZP-271-12/20
2020-03-30
2020-04-07 godz. 09:00
Dostawa produktów do sterylizacji ZP-271-15/20
2020-02-24
2020-03-10 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych ZP-271-7/20


iso lifescience