Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-05-15
2019-06-19 godz. 09:00
Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych ZP-271-34/19
2019-05-07
2019-06-11 godz. 09:00
Dostawa radiofarmaceutyków ZP-271-28/19
2019-05-15
2019-05-24 godz. 12:00
Dostawa filtrów z węglem aktywowanym i kleszczyków laparoskopowych oraz naprawa aparatu RTG ZP-271-35/19
2019-04-19
2019-05-23 godz. 09:00
Dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG ZP-271-29/19
2019-05-10
2019-05-23 godz. 09:00
Dostawa odczynników ZP-271-33/19
2019-05-13
2019-05-21 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym z programów lekowych) ZP-271-36/19
2019-04-30
2019-05-21 godz. 09:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku (II) ZP-271-31/19
2019-05-02
2019-05-17 godz. 12:00
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego ZP-271-32/19

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-04-05
2019-05-16 godz. 09:00
Przeglądy aparatury medycznej ZP-271-25/19

Wynikiiso lifescience