Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-03-19
2019-04-24 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych ZP-271-23/19
2019-03-18
2019-04-19 godz. 12:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku ZP-271-20/19
2019-02-28
2019-04-03 godz. 09:00
Dzierżawa analizatora biochemicznego z back-up'em wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych ZP-271-11/19
2019-02-22
2019-04-01 godz. 09:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku ZP-271-14/19
2019-03-19
2019-03-27 godz. 12:00
Dostawa masek orfitowych oraz wykrojów termoplastycznych do unieruchomienia pacjentów podczas radioterapii ZP-271-19/19
2019-02-18
2019-03-25 godz. 09:00
Dostawa odczynników ZP-271-12/19
2019-02-18
2019-03-22 godz. 12:00
Dostawa produktu leczniczego: lek cytostatyczny Fulvestrant ZP-271-16/19

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-03-05
2019-03-19 godz. 12:00
Przeglądy aparatury medycznej ZP-271-18/19

Wynikiiso lifescience