Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-08-21
2019-08-30 godz. 10:00
Dostawa artykułów gospodarczych ZP-271-53/19
2019-08-20
2019-08-29 godz. 12:00
Dostawa źródeł kalibracyjnych do aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R ZP-271-54/19
2019-08-12
2019-08-21 godz. 12:00
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP-271-52/19
2019-08-08
2019-08-20 godz. 10:00
Dostawa produktu leczniczego Trabectedinum - lek stosowany w programie lekowym ZP-271-51/19
2019-07-16
2019-07-24 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych ( w tym z programów lekowych) ZP-271-49/19


iso lifescience