Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Roboty

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-11-28
2017-12-13 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym z Programów Lekowych) ZP-271-105/17


iso lifescience