Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-10-31
2017-11-22 godz. 12:00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (10) - zestaw do resektoskopii ZP-271-94/17
2017-11-06
2017-11-21 godz. 12:00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (13): Dostawa wyposażenia Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej ZP-271-97/17
2017-11-07
2017-11-20 godz. 12:00
Dostawa medycznych wyrobów medycznych: siatki przepuklinowe ZP-271-98/17
2017-11-03
2017-11-17 godz. 12:00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (11): Dostawa sprzętu dozymetrycznego ZP-271-95/17
2017-11-08
2017-11-16 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ZP-271-101/17
2017-11-02
2017-11-15 godz. 12:00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (9): Dostawa systemów unieruchomienia ZP-271-93/17
2017-11-03
2017-11-15 godz. 12:00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (14) - zestaw do histeroskopii zabiegowej, ureterorenoskop, endourologia, zestaw chirurgicznych retraktorów (haków) automatycznych, retraktor linkowy ZP-271-100/17
2017-11-06
2017-11-14 godz. 12:00
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/ cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r. (6) ZP-271-99/17
2017-10-25
2017-11-08 godz. 12:00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (1): Dostawa aparatów USG ZP-271-84/17
2017-10-25
2017-11-08 godz. 12:00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (3): Dostawa systemu do śródoperacyjnej radiografii wycinka tkanek - mobilnego aparatu RTG z detektorem cyfrowym do śródoperacyjnej radiografii ZP-271-86/17

Wyniki

Unieważnieniaiso lifescience