Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-03-14
2017-05-08 godz. 12:00
Dostawa leków ZP-271-18/17
2017-03-24
2017-05-08 godz. 12:00
Dzierżawa analizatora koagulologicznego do celów diagnostyczno-badawczych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych ZP-271-25/17
2017-04-19
2017-04-28 godz. 12:00
Zakup wraz z dostawą aparatu usg ZP-271-34/17
2017-04-14
2017-04-25 godz. 12:00
Dostawa leku Pazopanib ZP-271-33/17
2017-04-06
2017-04-21 godz. 12:00
Dostawa odczynników ZP-271-29/17
2017-04-11
2017-04-21 godz. 12:00
Dostawa probówek do próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi - uzupełnienie ZP-271-30/17

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-04-11
2017-05-22 godz. 12:00
Przeglądy aparatury medycznej ZP-271-32/17

Wynikiiso lifescience