Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-07-08
2017-09-14 godz. 12:00
Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników oraz dzierżawą dwóch wirówek laboratoryjnych. ZP-271-60/17
2017-08-03
2017-09-13 godz. 12:00
Dostawa leku Aflibercept stosowany w programie lekowym ZP-271-62/17

Wynikiiso lifescience