Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-11-08
2019-11-19 godz. 12:00
Naprawa mammografu Senographe Essential wraz z wykonaniem testów specjalistycznych i odbiorczych. ZP-271-75/19
2019-10-23
2019-11-12 godz. 10:00
Pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego oraz aparatu PET/CT - obejmujący przeglądy techniczne ZP-271-65/19


iso lifescience