Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plOgłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-10-18
2019-11-20 godz. 11:00
Dostawa leków programowych ZP-271-59/19
2019-10-15
2019-11-15 godz. 12:00
Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii w Krakowie ( endoprotezy, ekspandery) ZP-271-64/19
2019-10-21
2019-10-31 godz. 12:00
Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z dostawą odczynników do badań i materiałów zużywalnych ZP-271-60/19
2019-10-21
2019-10-29 godz. 12:00
Dostawa, instalacja i uruchomienie głowicy liniowej SML44 do aparatu ARIETTA 850 szt. 1 ZP-271-70/19
2019-10-17
2019-10-25 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w nowych programach lekowych ZP-271-69/19
2019-10-17
2019-10-25 godz. 09:00
Dostawa zestawów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych do podciśnieniowej terapii ran ZP-271-68/19
2019-10-10
2019-10-18 godz. 12:00
Dostawa sprzętu medycznego: endoprotezy i ekspandery ZP-271-67/19
2019-10-10
2019-10-18 godz. 09:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym do programów lekowych) ZP-271-66/19

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-10-09
2019-10-25 godz. 12:00
Uruchomienie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących ZP-271-61/19

Wyniki

TematSygnatura
Dostawa artykułów gospodarczych ZP-271-53/19

Unieważnieniaiso lifescience