Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-11-06
2018-11-20 godz. 10:00
Świadczenia zdrowotne w zakresie terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku pacjentów pediatrycznych ZP-4240-10/18

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-10-15
2018-11-27 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym leków programowych) ZP-271-85/18
2018-10-16
2018-11-26 godz. 12:00
Dostawa produktów do dezynfekcji ZP-271-81/18
2018-11-09
2018-11-19 godz. 12:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku ZP-271-92/18
2018-11-06
2018-11-16 godz. 12:00
Materiały i akcesoria do radioterapii - elementy unieruchomienia pacjenta do radioterapii protonowej ZP-271-89/18
2018-09-21
2018-11-09 godz. 12:00
Dostawa opatrunków ZP-271-73/18
2018-10-25
2018-11-09 godz. 12:00
Dostawa produktów lekowych ZP-271-87/18
2018-09-21
2018-11-05 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych - płynów oraz żywienie dojelitowe ZP-271-74/18

Usługi

Wynikiiso lifescience