Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Roboty

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2019-01-16
2019-01-30 godz. 09:00
Dostawa produktów leczniczych z programu lekowego ZP-271-5/19
2019-01-16
2019-01-25 godz. 12:00
Dostawa pojemników na odpady medyczne ZP-271-1/19
2019-01-15
2019-01-23 godz. 12:00
Dostawa odczynników do Pracowni Molekularno-Genetycznej ZP-271-6/19

Wynikiiso lifescience