Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-06-19
2017-08-07 godz. 12:00
Dostawa leków stosowanych w programach lekowych i leczeniu standardowym ZP-271-49/17
2017-07-12
2017-07-28 godz. 12:00
Dostawa leków ZP-271-57/17

Usługi

Wynikiiso lifescience