Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.plKonkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2018-06-22
2018-07-30 godz. 12:00
Dostawa odczynników do oznaczania amplifikacji genu HER2 techniką FISH ZP-271-54/18
2018-06-22
2018-07-02 godz. 12:00
Dostawa generatorów technetowych ZP-271-55/18
2018-05-18
2018-06-27 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych do programów lekowych. ZP-271-47/18
2018-06-19
2018-06-27 godz. 12:00
Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych ZP-271-50/18

Wynikiiso lifescience