Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 423 15 65 w godz. 07:00 - 14:00
fax 12 423 15 65 całodobowo
e-mail: z5zampub@cyf-kr.edu.pl

Konkursy

Konkursy Wyniki

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-05-16
2017-05-29 godz. 12:00
Dostawa jednorazowego użytku wyrobów medycznych II ZP-271-39/17
2017-05-19
2017-05-29 godz. 12:00
Artykuły gospodarcze: środki czystości osobistej, środki utrzymania czystości w pomieszczeniach, papier toaletowy, ręczniki. ZP-271-37/17
2017-05-18
2017-05-26 godz. 12:00
Lek Axitinib ZP-271-41/17
2017-05-12
2017-05-24 godz. 12:00
Zakup odczynników do diagnostyki serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą sprzętu, jego serwisowaniem i walidacją ZP-271-38/17
2017-05-11
2017-05-19 godz. 12:00
Dostawa komputerów, monitorów i oprogramowania ZP-271-40/17

Usługi

Data Zamieszczenia
Termin Składania
TematSygnatura
2017-04-11
2017-05-22 godz. 12:00
Przeglądy aparatury medycznej ZP-271-32/17

Wynikiiso lifescience