Informacje dla Pacjentów

UWAGA !!! Ważna informacja dla Pacjentów hospitalizowanych

Witamy Państwa w krakowskim Centrum Onkologii. Ten informator ma za zadanie pomóc Państwu w poznaniu środowiska szpitalnego. W informatorze znajdują się podstawowe wiadomości o Centrum i jego działalności, o czynnościach związanych z przyjęciem, o zasadach obowiązujących podczas pobytu w Klinikach, a także o możliwościach spędzenia czasu wolnego od leczenia i zabiegów. Podstawowym, najważniejszym celem naszej pracy jest trwale wyleczenie każdego chorego. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby otoczyć Państwa najlepszą opieką lekarską i pielęgniarską. Bardzo liczmy na współdziałanie z Państwa strony, na wzajemne zaufanie i zrozumienie. Prosimy pamiętać, że dobry wynik leczenia zależy nie tylko od naszego wysiłku i umiejętności, ale także od postawy pacjentów, od umiejętności pokonywania przez nich trudności związanych z chorobą, leczeniem i pobytem w szpitalu.


Rejestracja Główna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.00

Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 07.30 do 15.00 pod numerem telefonu: 12 63 48 480, 12 63 48 481, 12 63 48 482PIERWSZA WIZYTA W PORADNI PRZYKLINICZNEJ

Termin wizyty w Poradni Przyklinicznej można ustalić:

W dniu wizyty prosimy o zgłoszenie się do Rejestracji Głównej około 30 minut przed planowaną wizytą w celu założenia dokumentacji medycznej.

Dokumenty wymagane do rejestracji:
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą).

Poradnie, do których wymagane jest skierowanie: Pacjent posiadający kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO) ma prawo do diagnostyki onkologicznej bez skierowania w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Urologii


WIZYTA KONTROLNA W PORADNI PRZYKLINICZNEJ

Pacjenci w dniu zaplanowanej wizyty kontrolnej zgłaszają się bezpośrednio pod gabinet lekarski bez konieczności potwierdzania wizyty w Rejestracji Głównej.InformatorDiagnostyka i leczenie raka piersi - informator dla chorych NOWOŚĆ!iso lifescience