Aktualności i Ogłoszenia


Aktualności

Oferty pracy

Specjalizacje

Komunikat

Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że KAŻDY z uczestników staży zewnętrznych, bez względu na grupę personelu-technicy, fizycy, lekarze itd. ma obowiązek codziennego podpisywania listy obecności. Obowiązujące druki list obecności będą znajdować się w Dziale Nauki COOK i tam należy się zgłaszać, celem ich uzupełnienia. Prosimy o bieżący nadzór Kierowników komórek oraz kierowników specjalizacji nad spełnianiem powyższego obowiązku.

Ogłoszenia

Archiwalne Informacje


iso lifescience