Witamy na stronie internetowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie. Odwiedzający tę stronę Goście znajdą tutaj między innymi: informacje dla pacjentów, wiadomości dla lekarzy i pracowników systemu ochrony zdrowia oraz ogłoszenia dla partnerów przemysłowych.


Życzenia dla Pielęgniarek

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie składa serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy wspierają Naszą działalność w tym trudnym okresie pandemii. Do tego grona należą, m.in.:

 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Grupa 3 Druk spółka z o.o. sp.k,
 • Koło Gospodyń Wiejskich – Czernichów,
 • "Wołowice i okolice wspierają medyków”,
 • Krakowski Komitet Zwalczania Raka,
 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Roche Polska Sp. z o.o, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Zakład Krawiecki Hanna Adaszak,
 • Zakłady Chemiczne Alventa S.A. z Alwerni – Wiesław Hałucha.

Podziękowania i wyrazy uznania należą się także wszystkim pracownikom Instytutu, którzy pomagają pacjentom od momentu wejścia na teren Instytutu, aż do momentu jego opuszczenia. W szczególności należy podziękować kadrze lekarskiej, pielęgniarskiej i pozostałemu personelowi, który ma bezpośredni kontakt z pacjentem.

Nie zapominamy także o pacjentach, których podziwiamy za cierpliwość, zrozumienie i dostosowanie się do tej nietypowej sytuacji.


Informacje dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie związane z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2.

 1. REJESTRACJA PACJENTÓW jest czynna w godzinach 07:00-14:35. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o wypełnienie i okazanie załączonego formularza w rejestracji. [POBIERZ FORMULARZ]
 2. Aktualnie przyjmowani do Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie (NIO-PIB Oddział w Krakowie), będą wyłącznie pacjenci z kartą DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego), rozpoznaniem nowotworu oraz pacjenci z rozpoczętą diagnostyką onkologiczną.
 3. Pacjenci, którzy zakończyli leczenie 5 lat temu winni zgłaszać się do dalszej kontroli u lekarza POZ.
 4. Pacjentów NIO, którzy mają wyznaczone terminy badań diagnostycznych lub/i przyjęcia do leczenia, a zaobserwowali u siebie objawy infekcji szczególnie dróg oddechowych lub grypopodobnych (gorączka, kaszel, katar), lub mieli styczność z osobami przebywającymi na terenie krajów gdzie miała miejsce epidemia wirusa SARS-CoV-2 prosi się o kontakt telefoniczny z NIO celem przesunięcia terminu.
  Numery telefonów: 12 634 84 80, 12 634 84 82
 5. Wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury ciała u wszystkich osób wchodzących na teren naszego szpitala.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom chorym na nowotwory złośliwe, wprowadzono zakaz wejścia na teren NIO osób postronnych.
 7. Każdy chory, który ma wyznaczony termin i potrzebuje pomocy, proszony jest o zgłaszanie tego faktu portierowi.
 8. Wstrzymuje się do odwołania odwiedziny pacjentów.
 9. W przypadku podejrzenia infekcji wirusa SARS-CoV-2 u pacjenta wchodzącego na teren NIO wdrożono odpowiednie procedury izolacji pacjenta.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń i zrozumienie.

Powyższe zalecenia obowiązują do odwołania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie wszelkich wątpliwości związanych z organizacją pracy NIO w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.


Centrum Onkologii Odział w Krakowie


przyspieszacz liniowy Varian Truebeam

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
tel. centrala 12 634 80 00, fax 12 423 10 76


iso lifescience